Автоматизована форма обліку схема

автоматизована форма обліку схема
Підприємства громадського харчування і торгівлі використовують регістри спрощеної форми бухгалтерського обліку. Складати оборотну відомість по синтетичних рахунках при цій формі обліку немає потреби. Досить легко можна контролювати дотримання подвійного запису щодо кожної операції. Головна книга є системним регістром синтетичного обліку, де узагальнюються дані поточного обліку, проводиться взаємна перевірка записів. У Головній книзі для кожного синтетичного рахунка відводять окрему сторінку. Тільки реєстр синтетичного обліку – Головна книга – є спільною для всіх рахунків, а значить – об’єктів обліку.


Міністерство аграрної політики України2 для підприємств агропромислового комплексу рекомендувало інший варіант, що складається з 15 журналів-ордерів. Загальна сума дебетових оборотів оборотно-сальдової відомості по-винна дорівнювати загальній сумі кредитових оборотів оборотно-сальдової відомості. Так, журнал-ордер № 13 призначений для відображення господарських операцій по кредиту рахунків «Основні засоби», «Знос основних запасів», «Статутний капітал», що дає закінчену характеристику руху основних засобів, їх зносу та пов’язані з ним зміни статутного капіталу.

Натомість за рахунком 20 “Виробничі запаси” дані первинних документів групують у книзі чи картці складського обліку, звідки записують у звіт про рух матеріалів – реєстр зведеного обліку. Журнали-ордери являють собою вільні листи великого формату із значною кількістю реквізитів. Суми дебетових і кредитових оборо-тів, а також сальдо по дебету і кредиту (на початок і кінець періоду), мають бути відповідно рівні.

Похожие записи: